Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhanh gọn
dohai
8/3/2016 10:05:44 AM
VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾSố: 38/2016/TB-HLATCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, Ngày tháng năm 2016THÔNG BÁO V/v mở các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao độngKính
đào tạo cấp chứng chỉ giám sát, Thiết kế nhanh gọn
dohai
8/3/2016 10:03:39 AM
Dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ: Đấu thầu cơ bản theo Luật ĐT 43, Quản lý DA, QL tòa nhà, Giám sát, Kỹ sư định giá, Chỉ huy trưởng, Thí nghiệm viên, ATLĐ theo thông tư 27/2013-BLĐTBXH, BĐS,... Chứng chỉ
đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
dohai
8/3/2016 9:52:46 AM
đào tạo và cấp chứng chỉ GD QLDA
dohai
8/3/2016 9:50:24 AM
đào tạo và cấp chứng chỉ GD QLDA
dohai
8/3/2016 9:50:15 AM
đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động cấp tốc
dohai
8/3/2016 9:47:38 AM
Copyright © VSP - AWAS JSC, All Rights Reserved
Email : info@awas.vn
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,