Cong ty TNHH Thuong Mai va Dv Tin Hoc Hien Thy(1893)
Cong Ty chung toi chuyen cung cap mot so mat hang linh kien vi tinh gia re cho IT va cac doanh nghiep cong ty.
Ngoai ra chung toi con nhan ky hop dong bao tri hang thang cho cac cong ty co nhu cau ve sinh may tinh
Nhan bom muc in cho cac dong may Hp gia re .
Nhan lap dat he thong camera Ip .
Chung toi dang co chuong trinh khuyen mai trong dip he cho cac hoc sinh ,Sv,cac doanh nghiep voi bo Duo Core ma chi co 3tr4(chua bao gom man hinh)
SG
Xin vui long lien he voi phong kinh doanh chung toi de cac ban co duoc gia tot hon . DT : 8443390 hoac 8443191 Fax:8443191 Gia tren co the thay doi theo tung thoi diem khong kip bao truoc cho khach hang nen mong quy khach lien he voi chung toi som nhat. Duong day nong:0907206500 gap MR.Thach
6/25/2008 9:45:52 AM
Tin cũ hơn:
Copyright © VSP - AWAS JSC, All Rights Reserved
Email : info@awas.vn
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,